EN · ES · CAT

Xarxa

Col·laboracions

Naxospharma Naxospharma

CREST

Clinical Research in Solid Tumors (CREST)

Brigham and Women's Hospital

Brigham adn Women's Hospital

University Zurich

Univertität Zürich

Chemcon

Jubilados Macosa-Alstom

Jubilados de MACOSA-ALSTOM Afectados por el Amianto

NOALAMIANT

NO A L'AMIANT

COMISSIÓ CONTRA L'AMIANT DE LA FAVB

 

Enllaços d'utilitat

International Ban Asbestos Secretariat (IBAS)

International Ban Asbestos Secretariat (IBAS)

La Secretaria Internacional per a la Prohibició de l’Asbest, establerta l'any 2000, proporciona un canal per l'intercanvi d'informació entre grups i individus que treballen per aconseguir una prohibició mundial de l’asbest (amiant) i tracten d'alleujar els danys causats per l'ús generalitzat del mateix. Des de la seva creació, l'ANAVES ha participat en el patrocini i suport de conferències nacionals i internacionals que promoguin els objectius esmentats.

Global Ban Asbestos Network (GBAN)

Global Ban Asbestos Network (GBAN)

La Xarxa Global de Prohibició de l’Asbest (GBAN) és una iniciativa independent i sense ànim de lucre establerta per promoure i facilitar la col·laboració, comunicació i acció per aconseguir una prohibició mundial de l’asbest.  GBAN és un portal integral que reuneix a mitjans socials interactius per promoure la fi de la mineria, l'exportació i l'ús de l’asbest, prevenint així l'exposició a aquest conegut carcinogen humà.  GBAN no fa referències mèdiques o legals.

The Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)

The Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)

La visió d’ADAO és eliminar les malalties relacionades amb  l’asbest, incloent el mesotelioma. Per aconseguir aquesta visió, ADAO treballa amb organitzacions de salut pública i líders a tot el món per prevenir l'exposició dels consumidors, el medi ambient i en àrees de treball a l’asbest. ADAO està compromesa amb tres iniciatives: educació, advocacia i comunitat.

Asociación de Víctimas del Amianto en Cataluña

Asociación de Víctimas del Amianto en Cataluña

L'associació ofereix diferents serveis a persones i pacients i en general atotos els col·lectius que tinguin qualsevol tipus de dubte referent als problemes relacionats amb l'amiant: té un acord amb el Col·lectiu Ronda, un prestigiós despatx d'advocats que actua en defensa de les víctimes de l’amiant.

Asbestos.com

Asbestos.com

Asbestos.com ha servit com un centre d'advocacia que proveeix esperança i lliura recursos i informació de qualitat per a pacients i les seves famílies que s'enfronten al mesotelioma. La seva visió és un món on totes les persones amb mesotelioma tenen lliure accés a informació, serveis i suport per superar aquesta malaltia i viure més temps i més sanament al costat dels seus.

Malignant Mesothelioma Awareness Center

Malignant Mesothelioma Awareness Center

El Mesothelioma Awareness Center crida l'atenció sobre els perills de l’asbest i la forma mortal de càncer que origina: el mesotelioma. Ells són un grup independent que treballa per ajudar als pacients de mesotelioma, als seus cuidadors, defensors i tots aquells que busquen aprendre més sobre la malaltia.

Mesothelioma Cancer Alliance

Mesothelioma Cancer Alliance

Des de 1996, Mesothelioma.com s'ha dedicat a proporcionar la informació mèdica més recent sobre el mesotelioma, difondre la consciència sobre els perills de l'exposició a l'asbest i ajudar les víctimes a connectar-se amb recursos legals.

Meso Circle

Meso Circle

Meso Circle es dedica a ajudar els pacients de mesotelioma i les seves famílies a prendre decisions informades sobre la seva salut i cura legal.

Mesothelioma UK

Mesothelioma UK

Mesotelioma UK és un centre nacional de recursos especialitzats, específicament per a aquest càncer crelacionat amb l'asbest. L'organització benèfica es dedica a proporcionar informació, suport i educació especialitzada en mesotelioma, i a millorar l'atenció i el tractament de tots els pacients amb mesotelioma del Regne Unit i els seus cuidadors.

Mesothelioma Justice Network
La Mesothelioma Justice Network establerta com a principal línia de suport per a les víctimes de malalties relacionades amb l'asbest. Ajuden a aquells que van resultar perjudicats per la negligència de l'indústria de l'asbest. S'ofereixen recursos integrals d'informació tant legals com de suport als pacients per tal de millorar la situació complexa d'aquests malalts
mesothelioma lawyer center

Mesothelioma Lawyer Center

Més de 20 anys ajudant a famílies a connectar amb líders en mesotelioma. Malgrat hi ha diversos bufets d'advocats que treballen en mesotelioma i asbest, elegir el fufet adequat per a cada família pot ser estressant. El Centre d'Advocats del Mesotelioma ajuda a les famílies a trobar aquells advocats més propers a ells. 

 

European Union