Cap a una nova teràpia
per al tractament del
Mesotelioma Maligne

EN · ES · CAT

L'exposició a l’asbest és el principal factor de risc pel mesotelioma maligne. Aquest càncer rar i  letal afecta al mesoteli: la prima capa protectora de teixit que recobreix molts dels òrgans interns del cos. El tumor té un llarg període de latència, trigant de 20 a 50 anys a aparèixer d’ençà l’exposició a l’asbest. Degut a la seva agressivitat i la baixa resposta a la teràpia, els investigadors treballen en la recerca de noves i millors estratègies de tractament. Aquest és l'objectiu principal de BERMES: desenvolupar una nova molècula amb un mecanisme d'acció disruptiu i que ha mostrat activitat farmacològica en aquest tumor difícil de tractar.

NAX035 és un fàrmac innovador i selectiu amb un bon perfil farmacològic i activitat pel tractament de condicions oncològiques. És un derivat de l’alcaloide Berberina, presentant una activitat antitumoral, perfil farmacològic i de seguretat superior al compost parental. El compost té una prova de concepte preclínica sòlida en diversos models experimentals tant in vitro com en animals. 

Llegir més...

El mesotelioma maligno és un càncer rar, agressiu i altament refractari que apareix a la fina capa de teixit coneguda com mesoteli, que envolta la majoria dels òrgans interns del cos com ara els pulmons, els òrgans de la cavitat peritoneal, el cor i inclús els testicles.

Llegir més...

09/16/2020 - Aromics Biotech en el Mòdul 3 de WE Health: Apoderar el lideratge de les dones en la innovació en salut
Els dies 14 i 16 de setembre, la CEO d'Aromics Biotech, la Dra. Carme Plasencia...

Llegir més...

06/08/2020 - BERMES seleccionat pel E-pitch InvestHorizon Healthcare 2020
Aromics' CEO Dr. Plasencia will present the advances on its BERMES project at...

Llegir més...

Aquest projecte ha rebut fons del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota l'instrument EIC-SMEInst-2018-2020 - Instrument PIME fase 2.

European Commission