EN · ES · CAT

Pipeline

Pipeline NAX035

NAX035 és un nou i selectiu agent anticancerigen, derivat de la berberina amb provada eficàcia in vitro i in vivo, bona farmacocinètica preliminar, toxicitat i dades de seguretat. Ja ha estat assajat positivament per l'empresa en models cel·lulars i animals experimentals, mostrant bona activitat en tumors difícils de tractar com el mesotelioma, un càncer relacionat amb l'amiant.

European Union