EN · ES · CAT

NAX035

Berberina

La berberina és un alcaloide d’isoquinolina amb ampli espectre terapèutic. Aïllat d'herbes medicinals, exhibeix activitat antiproliferativa in vitro i apoptosi / necrosi induïda en diverses línies cel·lulars canceroses. Tot i que encara es debat la base molecular precisa de la seva activitat biològica, es continuen acumulant dades que són explotables per a aplicacions clíniques.

L'activitat anticancerosa de la berberina sembla derivar de la seva capacitat per formar enllaços forts amb àcids nucleics, induir dany a l'ADN i exercint efectes relacionats com ara la inhibició de la telomerasa, la inhibició de la topoisomerasa i la inhibició de la transcripció de gens. La berberina és un compost atractiu com a motlle per al desenvolupament de nous fàrmacs que s'uneixin a l'ADN funcional i l'ARN. No obstant això, té una biodisponibilitat pobra, el que limita seriosament la seva aplicació i desenvolupament. La transformació química del producte natural és un mètode eficaç per millorar les activitats farmacològiques. La investigació realitzada en col·laboració amb Naxospharma en el marc del projecte Eurotransbio BERTA, una iniciativa de finançament internacional recolzada pel programa europeu FP7, va conduir a la modificació de l'estructura de la berberina obtenint nous anàlegs amb millors propietats farmacològiques

L'objectiu d'una diana validada i clínicament rellevant en el càncer - la Timidilat Sintasa

Tot i ser un dels primers enfocaments per tractar el càncer, la inhibició de la biosíntesi de timidilat i la interrupció de la replicació de l'ADN tumoral segueix sent una estratègia àmpliament emprada i reeixida en el tractament del càncer durant els últims 60 anys. Els agents dirigits a aquests processos no només segueixen sent components integrals en alguns dels règims terapèutics més importants que s'utilitzen actualment en el tractament de diversos tipus de càncer, sinó que també han rebut aprovacions addicionals per a noves indicacions, alterant profundament el panorama clínic en alguns dels tipus de càncer més difícils de tractar en els darrers 5 a 10 anys.

En el mesotelioma, el tractament estàndard inclou el Pemetrexed, un fàrmac que ataca i uneix aquest enzim, inhibint la seva funció. Els nivells de timidilat sintasa han estat clínicament validats com un biomarcador independent: els alts nivells de proteïna confereixen resistència a la teràpia basada en el pemetrexed no només en el mesotelioma sinó també en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita (NSCLC, de les sigles en anglès Non Small Cell Lung Cancer).

El valor predictiu i pronòstic de la Timidilat Sintasa ha estat àmpliament demostrat i per tant, l'aproximació a aquesta diana amb un nou medicament capaç de disminuir / silenciar els seus nivells, superarà les limitacions existents per el tractament amb l'estàndard actual, representat una alternativa real per als pacients amb mesotelioma maligne refractari.

Aproximació experimental NAX035

NAX035 és un medicament selectiu i de primera classe dirigit a la timidilat sintasa. Una molècula petita ques’ uneix a l'ARN i que actua interrompent la traducció a la proteïna, inhibint així la seva funcionalitat. El compost ha completat l'etapa preclínica amb excel·lents resultats. El projecte BERMES permetrà avançar en la seva avaluació com a candidat per a futurs estudis clínics en el tractament del mesotelioma maligne.

European Union