Enfocant-nos a condicions oncològiques amb una gran necessitat mèdica insatisfeta

EN · ES · CAT

Asbestos

L'asbest és un mineral que es troba naturalment en les roques i el sòl. Les fibres d'asbest són suaus, flexibles i resistents a la calor, l'electricitat i la corrosió química. Aquestes qualitats van fer que l'asbest fos molt rendible per als negocis i es va convertir en el material d'elecció en una varietat de productes industrials que inclouen, però no es limiten a, teules per a sostres, rajoles per a pisos, materials per a sostres, compostos de ciment, productes tèxtils i parts automotrius. No va ser fins a finals de la dècada de 1970 que l'ús del l’asbest va començar a ser abandonat en certs països com Canadà, la Unió Europea o els Estats Units, després que l'Agència de Protecció Ambiental ho va classificar com un carcinogen directa i científicament vinculat a una sèrie d'afeccions pulmonars i respiratòries, incloent el mesotelioma. En aquells dies, però, l'asbest ja havia estat àmpliament utilitzat i era una font potencial de gran dany per a aquells que estaven en contacte amb ell.

L'amiant segueix sent una greu amenaça a tot el món

Tot i que la preocupació per la salut ha portat a més de 50 països a restringir o prohibir l'ús de l’asbest des de principis de la dècada de 1970, al voltant de 150 països segueixen explotant i consumint el mineral tòxic en quantitats alarmants, sense una regulació legal estricta i amb el suport de potents grups de pressió.

Asbestos in the world

Distribución del uso de asbesto

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que al voltant de 125 milions de persones estan actualment exposades professional i ambientalment, de les quals el 10% desenvoluparà eventualment mesotelioma. Notablement, en aquells països com la UE on l'ús de l’asbest ja ha estat prohibit, segueix sent un desafiament ja que encara hi ha molts edificis i elements industrials que contenen aquest mineral i que requereixen ser remoguts i eliminats. Un pla d’eliminació d'alt cost que també posa als treballadors i la comunitat en un risc immens.

Fibres d'asbest i efecte sobre la salut

Les fibres microscòpiques d’asbest entren al cos un cop inhalades o ingerides. Un cop al cos, mai es dissolen, i el cos té una dificultat extrema per expulsar-les. Amb el pas dels anys, les fibres d'asbest atrapades causen inflamació, provocant dany a les cèl·lules del cos i augmentant el risc d'aparició de càncer.

Asbestos i càncer

Mentre que el terme "càncer de l’amiant" es refereix sovint al mesotelioma maligne, una sèrie d'altres càncers també estan associats amb l'exposició a l'amiant, incloent els tumors pulmonars, de laringe, faringe i gastrointestinals, entre d'altres. El Grup de Treball Ambiental (EWG) afirma que l'asbestosi (una malaltia no cancerosa), el mesotelioma i els càncers de pulmó i gastrointestinals relacionats amb l'asbest es van cobrar fins 230,000 vides entre 1979 i 2001.

European Union