EN · ES · CAT

EL PROJECTE BERMES INCLÒS A LA BASE DE DADES DE ORPHANET

24/04/2019

Imagen Noticia

Orphanet és el portal d'informació de referència en malalties rares i medicaments orfes dirigit a tots els públics. L'objectiu d'Orphanet és contribuir a la millora del diagnòstic, la cura i el tractament dels pacients amb malalties rares.

A causa de la seva incidència el mesotelioma maligne es considera una malaltia rara i per tant les medicines desenvolupades per tractar-la es consideren fàrmacs orfes. Un dels objectius d'Aromics dins el projecte BERMES és avançar en el desenvolupament del fàrmac candidat NAX035 cap a l'etapa clínica primerenca per aquesta malaltia rara.

European Union