EN · ES · CAT

Aromics rep finançament de l'instrument Pime Horizon 2020 SME-instrument per a desenvolupar una nova teràpia pel mesotelioma maligne

31/10/2018

BERMES, una proposta presentada per l'empresa biotecnològica Aromics, ha estat seleccionada per rebre finançament de la Unió Europea mitjançant l'Instrument Pime del programa de recerca i innovació H2020 SME instrument phase 2. Aquesta subvenció representa el primer gran pas endavant per a la companyia, que busca acostar el primer compost NAX035 a la seva aplicació clínica en el càncer.

Sobre l’Instrument PIME en el Programa de Recerca i Innovació Horitzó 2020: L'Instrument PIME és un programa de finançament de la UE destinat a donar suport a les activitats d'innovació de les PIME. Les PIME altament innovadores amb una clara ambició comercial i un potencial d'alt creixement i internacionalització són l'objectiu principal. La fase 2 de l'Instrument PIME es centra en accions d'innovació i demostració (creació de prototips, miniaturització, ampliació, disseny, verificació del rendiment, proves, desenvolupament de línies pilot, etc.) i reproducció comercial. http://eshorizonte2020.es/

Sobre Aromics: Applied Research using Omic Sciences (Aromics) és una empresa biotecnològica fundada el 2005 i ubicada al Parc Científic de Barcelona. Aromics es centra en el desenvolupament de noves teràpies i productes de diagnòstic dirigits a una gestió eficaç de malalties rellevants per a la salut humana com el càncer. 

+ info:

European Union